Sandhamn är ett levande samhälle med unika natur- och kulturvärden, präglat av hållbar utveckling.

Sandhamnext vill skapa en långsiktigt hållbar utveckling och framtid för Sandhamn. Sandhamnext är ett samarbete mellan Eknö hemman, Sandhamns Företagareförening, Trouvilleföreningen, Sandhamns vänner och Sandhamns vägförening.


Visionen om Sandhamn

Sandhamn är ett levande samhälle med unika natur- och kulturvärden, präglat av hållbar utveckling.

På Sandhamn tillvaratar vi och stärker öns unika värden inom natur och kultur. Sandhamns marina kluster är Östersjöns marina nav och består av företag, utbildnings- och forskningsinstitut inom båtliv, marinteknologi och havsmiljöforskning.

En ökande andel fastboende arbetar inom kunskapsintensiva yrken. Distansarbete och pendling till skola och arbete har möjliggjorts genom digitalisering, ny teknologi samt snabba och flexibla transporter. Skolan kännetecknas av hög kvalitet och studiero.

Sandhamn har många besök och aktiviteter under hela året vilket borgar för ett långsiktigt stabilt företagande. Vi arbetar kontinuerligt för att stärka gemenskapen och samsynen mellan alla som vistas och bor på Sandhamn.

Vi driver aktiviteter inom fem områden

Leva & Bo

 • Fler året-runtboende

 • Fler hus ska vara bebodda under "lågsäsong"

 • En barnrik för- och grundskola

 • Fritidsaktiviteter för alla åldrar året runt

Arbete & Företagande

 • Fler arbetstillfällen året runt - med löner som går att leva på

 • Fler välmående företag med stabil lönsamhet

 • Ett diversifierat utbud av produkter och tjänster

Natur & Miljö

 • Bevarade unika värden inom natur och kultur

 • En hållbar destination

 • Ett fräschare hamnområde

 • Källsortering och återvinning för alla

Infrastruktur & Logistik

 • Vattenförsörjning som täcker behoven hos boende och besökare

 • Kommunalt vatten och avlopp till hela ön

 • Behovsanpassad dygnet-runt-pendling

 • Dagliga transporter till och från Stockholm

 • Flexibelt resande genom snabbare färdmedel och smartare färdplanering

Kultur & Image

 • Ett fokus som gör Sandhamn till den naturliga samlingspunkten för allt som har med havsmiljö och båtar att göra

 • Ett fokus på segling

På gång just nu

2023-12-01

Värmdö kommun startar "Skärgårdspaketet" 

Värmdö kommun vill ha fler fastboende i skärgården och startar därför "Skärgårdspaketet". Tanken är att vi som bor på öarna själva ska få ställa kraven och varje ö ska behandlas utifrån sina egna villkor. Sandhamnext, representerade av Stefan Petersson, Robert Cygnaeus och Peter Ödling har träffat kommunens ledande politiker och presenterat en lista med aktiviteter som vi vill att kommunen ska hjälpa till med. För att kommunen ska hitta rätt personer att arbeta med på respektive ö så har en "dialogstödjare" utsetts för varje ö. Sandhamns dialogstödjare heter Peter Ödling. Ett flertal dialoger har inletts, bland annat kring vattenfrågan och tillgång till lokaler som kommunen äger.